HKBU
 
 
 
  Home > Teacthers
> LO Ming Tung

Education

 • PhD in Chinese, Hong Kong Baptist University
 • Mphil in Chinese, Hong Kong Baptist University
 • BA (1st class honours) in Chinese, Hong Kong Baptist University

 

Employment

 • Head, Chinese Department, Hong Kong Baptist University (18–)
 • Professor, Chinese Department, Hong Kong Baptist University (18–)
 • Director of Research, Teaching and Learning, Chinese Department, Hong Kong Baptist University (17–18)
 • Director, Centre for Chinese Cultural Heritage, Hong Kong Baptist University (15–)
 • Head, Chinese Department, Hong Kong Baptist University (14–16)
 • Associate Professor, Chinese Department, Hong Kong Baptist University (06–18)
 • Assistant Professor, Chinese Department, Hong Kong Baptist University (00–05)
 • Tutor, Chinese Department, Hong Kong Institute of Education (99–00)
 • Teaching Assistant, Chinese Department, Hong Kong Baptist University (92–96)

 

Courses Taught

 • Selected Readings from Classical Confucian Works (Li ji)
 • Study Skills & Research Methodology
 • Special Topics in Chinese Linguistics
 • Chinese Classics & Culture

 

Research Interests

 • Chinese Classical Studies
 • Comparison of Chinese and Korean Ritual Studies
 • Cantonese Studies

 

Research Projects

 • The Didactic Transformation of Ancient Chinese Etiquette into Grassroots Organizations during Chosun Dynasty of Korea (1392-1910 A.D.) (FRG/11-13)
 • A Bibliography of the Classical Studies of Hong Kong (1961-2007) (FRG/08-09)
 • A Study of Traditional Chinese Matrimonial Etiquette as Recorded in Ancient Korean Ritual (GRF/08-10)
 • Marriage Etiquette of Ancient Korea (FRG/03-04)

 

Professional / Community Service

 • HKEAA Secondary School Chinese Curriculum Advisory Committee Member
 • Editorial Board Member, Jingxue yanjiu luncong
 • Judge, Hong Kong Youth Chinese Essay Competition

 

Publications (selected)

 • “Chen Zhu’s Explanation of Chinese Classics as a Study under an Evolutional Vision.” Academic Research 4 (2011): 137-145.
 • “Pacifism in Chen Zhu’s Gongyang Scholarship.” Journal of Historical China Studies 8 (2011): 434–447.
 • Shi hun li and Korean Scholarship on Jia li—Overview of Marriage Customs in Jin Changsheng’s Jiali jilan.” Yuwai Han ji yanjiu jikan 6 (2010): 155–174.
 • “Methods and Principles for Integration of Chinese and Korean Ritual: Xu Chuan’s Supplementary Remarks on Traditional Chinese Marriage Customs.” Yuwai Han ji yanjiu jikan 5 (2009): 165–186.
 • “Chen Zhu’s Gongyang Thought: Two Watersheds in the Transformation of Classical Scholarship During the Early Republican Period.” Jingxue yanjiu jikan 6 (2009): 63–82.
 • “Application through the Classics: Li Yi’s Reading of Doctrine of the Mean Via The Great Learning.” Yuwai Han ji yanjiu jikan 4 (2008): 115–130.
 • “Ruist-Daoist Relations in Liu Yuan’s Ritual Studies.” Jingxue yanjiu jikan 2 (2007): 57-79.
 • “On Royalist Thought in the Chunqiu zuoshi zhuan jiuzhu shuzheng.” Nanjing xiaozhuang xueyuan xuebao (2006): 56-65; also published in Jingxue luncong 2 (2006): 373-400.
 • “Ruling the State via Ritual: The Role of Scholars’ Promotion of Ancient Chinese Ritual in the Formation of the Korean State.” Hunan daxue xuebao (shehui kexue ban) 20.1 (2006): 44-51.
 • “Ritual as Governance in Su Yu’s Chunqiu fanlu yizheng.” Zhongguo zhexue 10 (2004): 85-93. Originally printed in Hunan daxue xuebao (shehui kexue ban) 18.4 (2004): 22-30.

 

Copyright©2011 HKBU

本系簡介